Condicions d'us de la web

Les següents condicions d'us son aplicables a la pàgina web de CREACIÓ WEB, posada a disposició de el públic a https://www.creacio-web.cat, així com a les interaccions que l'Usuari realitza amb creacio-web.cat a través d'aquesta pàgina web (la "web") i la utilització dels seus continguts textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, imatges i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis.

Qui és el titular del Web ?

El titular de la web és MIGUEL REGIDOR LORENZO amb domicili a Camí de la vall de les vinyes s/n 43593, Paüls (TARRAGONA), i amb codi d'identificació fiscal, 38145904J. A la web es podrien trobar seccions, informacions o formularis que corresponguin a altres empreses afins a CREACIÓ WEB i constaran a www.creacio-web.cat/rgpd (en l'actualitat aquesta direcció no està disponible ja que no s'està incloent informació de tercers) . A aquests efectes, Creació web operarà com a proveïdor de serveis o encarregat de tractament de la resta de les societats de Creació web

Qui és el responsable de l'tractament de les seves dades personals ?

Quan Creació web sol·liciti les dades personals dels Usuaris, procedirà a informar en cada un dels formularis posats a disposició de l'usuari, a través del web, de quina de les col·laboradores amb creacio-web.cat que consten a www.creacio-web.cat/rgpd és la responsable de les seves dades, així com d'altres mencions necessàries segons la legislació aplicable. Les dades personals que siguin necessaries per a la prestació del servei o consulta estaran marcats. En cas de no subministrar al menys aquestes dades, considerats com a necessaris, creacio-web.cat no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l'usuari.

Què ha de garantir-nos a l'aportar les seves dades de caràcter personal ?

L'usuari garanteix que les dades que aportarà al web són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que l'usuari aporti dades pertanyents a un tercer, garanteix que ha informat a aquest tercer de la totalitat d'aspectes continguts en els presents termes d'us i ha obtingut el seu consentiment per facilitar-nos les seves dades per a la finalitat de tractament de què es tracti en cada cas, tot amb caràcter previ a l'subministrament de dades d'un tercer a través del web www.creacio-web.cat, S'informa que per aportar les seves dades personals, de qualsevol manera, a través de la nostra pàgina web, ha de ser major de 18 anys d'edat.

L'usuari que proporciona dades a Creació web mitjançant la present pàgina web declara i garanteix ser major de 18 anys d'edat, responsabilitzant-se enterament de tal declaració.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals ?

Les dades personals que aporti l'Usuari en els diferents formularis es tractaran amb les finalitats que s'expliquen en el mateix i respondre principalment a la finalitat d'informar i atendre (fins i tot per via electrònica) a la seva sol·licitud de contacte, gestió o tramitació de les seves consultes respecte dels productes i serveis de Creació web i/o per a la contractació en línia dels nostres productes i serveis. A més, podrem enviar-li informació comercial addicional sobre els nostres productes o serveis i els de les empreses afins a creacio-web.cat per qualsevol mitjà, fins i tot per via electrònica, si atorga el seu consentiment per a això. Les dades proporcionades es conservaran mentre no demani el cessament de l'activitat, sense perjudici de les obligacions legals de conservació que hi pugui haver. Els destinataris de les seves dades seran l'empresa Miguel regidor lorenzo, terceres empreses col·laboradores i qualsevol transferència internacional es basarà en Clàusules Contractuals Tipus o altres garanties. L'Usuari tindrà dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s'explica en la Informació Addicional. Trobareu informació en relació a el tractament de les seves dades personals a creacio-web.cat/politica-privacitat

Limitació de garanties i responsabilitats

Creació web no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis del web ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa. En conseqüència Creació web queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

Per interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al web, així com per disponibilitat i continuïtat de l'funcionament del web o dels serveis i/o continguts en el mateix, quan això es degui a una causa aliena a l'àmbit de control de CREACIÓ WEB, ja provingui directament o indirectament d'aquesta.

No assumeix Creació web, cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts de tercers ni per la disponibilitat i condicions, tècniques, d'accés als mateixos, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte dels prestadors de serveis de la societat de la informació.

Per impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual resulta accessible aquest web, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari.

De la qualitat i velocitat del web i de les condicions tècniques que ha de reunir l'usuari per tal de poder accedir a la web i als seus serveis i/o continguts.

Vigència de les condicions d'ús

Creació web podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris. La vigència temporal d'aquestes condicions coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades. Creació web podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents condicions.

Jurisdicció

Qualsevol qüestió que pogués plantejar-se en relació amb les condicions contingudes en aquest avís legal estarà sotmesa a el dret espanyol, excloent qualsevol altra legislació estatal llevat que sigui aplicable per imperatiu legal. Totes les qüestions relatives als serveis i continguts subministrats o relacionats amb el web, estan sotmeses a el coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona, Espanya.